květen 2016


Rozšíření nabídky vozidel ZEBRA. S ohledem na stále se zvyšující poptávku po třímístné kabině, byla vyvinuta i tato modifikace. Současně s tím, došlo ke změně systému řazení rychlostních stupňů, silové hydrauliky, redukovaných rychlostí a pohonu 4x4. Mechanické řazení pomocí tažnotlačných lanovodů bylo nahrazeno elektromagnetickým systémem, jež je ovládán joystickem (sekvenční a poloautomatický režim). Pohon 4x4, silová hydraulika a redukované rychlosti jsou řazeny pomocí funkcí dotykového displeje. Ruční brzda (kola zadní nápravy) se uvádí v činnost elektromagneticky - spínačem. I nadále však zůstává v nabídce klasické vybavení kabiny, t.j. dvoumístná, s mechanickým ovládáním rychlostních stupňů, hydrauliky, provozu vozidla. Obrázky nového provedení kabiny viz.

- Fotogalerie - třímístná kabina

 

únor 2016


Rozšířšní nabídky vozidel Durso Multimobil. Vozidlo Durso Multimobil od italského výrobce DURSO s.r.l. je malé univerzální komunální vozidlo s připojitelným pohonem 4x4. Z důvodu dodržení emisních norem je vozidlo v ČR disributováno ve dvou homologačních typech. Kategorie "T" - traktor s celkovou hmotností 4300 kg a kategorie "SS" - pracovní stroj samojízdný - nosič pracovních adapterů - s celkovou hmotností 3500 kg. Vozidlo lze na přání zákazníka dodat ve třech základních provedeních: 1. třístranný sklápěč, 2. jednoramenný hákový nosič kontejnerů, 3. dvouramenný nosič kontejnerů. Podrobněji viz.

- . Fotogalerie vozidel Multimobil

 

- . Prodej vozidel Multimobil.

 

4. Q. 2015


V průběhu 4. čtvrtletí roku 2015 byly předány vozidla ZEBRA, Fuso Canter a Durso Horizon (spolupráce se společnostmi ZEBRA GROUP a SIMED). U těchto vozidel bude společnost BauCar zajišťovat servisní a zákaznické služby. .

- viz. Fotogalerie z předání vozidel.

 

duben 2015


Ve dnech 22. až 24. dubna 2015 se konal v Mariánských Lázních Kongres sdružení komunálních služeb, pořadatelem setkání bylo Sdružení komunálních služeb, generálním sponzorem Lázně Mariánské Lázně a.s.

Počet registrovaných účastníků byl větší než 250, vystavovatelů (na venkovních plochách a uvnitř Společenského domu) bylo cca 60.

Program setkání obsahoval odborné přednášky, prezentace, valnou hromadu sdružení a obchodní setkání.

Mimo dalších, zde byly předvedeny dvě novinky - komunální vozidla: ZEBRA (ZEBRA Group s.r.o.) a Durso Multimobil (Simed s.r.o.) - viz. Fotogalerie z Kongresu

 

březen 2015


V březnu 2015 bylo předáno zákazníkovi nové vozidlo ZEBRA 11 s nástavbou nosič kontejnerů a kontejnery.

Vozidlo: ZEBRA 11, nosič výměnných nástaveb, kategorie N1, pohon kol 4x4, redukované rychlosti, silová hydraulika, rozvor kol 2600 mm

Nástavba: Nosič kontejnerů hákový, typ JNK, CTS 03-23-K-DIN

Kontejnery: typ D3-28 KV - 3 kusy

listopad 2014


V listopadu 2014 byl zahájen prodej vozidla (nosiče komunálních nástaveb) .

ZEBRA - celková hmotnost do 3500 kg (podrobněji viz. prodej vozidel)

    

říjen 2014


V říjnu 2014 bylo představeno na hradě Pecka vozidlo (nosič komunálních nástaveb) .

DURSO MULTIMOBIL - celková hmotnost do 4300 kg (podrobněji viz. prodej vozidel)

    

září 2013


Dne 12. září 2013 se konal již pátý ročník výstavy KOMUNÁLNÍ SAFARI 2013 ve Dvoře Královým. Organizátorem a pořadatelem byla firma SIMED s.r.o., jejíž komunální a užitkové nástavby pokrývají téměř všechny požadavky uživatelů z oblasti technických služeb a údržby komunikací. V řadě podvozků (nosičů komunálních nástaveb, kategorie N1) byla i jedna česká výstavní premiéra - vozidlo DURSO Horizon 4x4 (podrobněji v sekci prodej vozidel)       

     ...vstup do fotogalerie

květen 2012

    Nová nástavba vysprávková souprava vozovek VSV 1000               

(podrobnosti v sekci NOVÉ NÁSTAVBY)

Vysprávková souprava je určena k opravám děr a výtluků vozovek, místních komunikací, cyklostezek, chodníků a pěších zón směsí kameniva a asfaltové emulze tryskovou metodou. Výsledkem opravy je obnovení nebo dočasné zlepšení způsobilosti komunikace. Nástavba se montuje na koule příčníků korby nebo na ložnou plochu korby nákladních automobilů kategorie N1 nebo N2. Montáž a demontáž nástavby na nosič lze provádět pomocí odstavných nohou. V korbě nástavby je umístěn dávkovací šnek, který dopra¬vuje kamenivo ke směšovači, kde je strháváno tlakovým vzduchem. Tlakový vzduch je vytvářen dmychadlem a slouží k vyfukování výtluků a také k dopravě kameniva od směšovače do hubice a dále do vyspravovaného místa. Na boku nástavby je umístěna nádrž na asfaltovou emulzi s plynovým ohřevem emulze. Z nádrže je emulze dopravována čerpadlem do hubice, kde se mísí s kamenivem a vzniká balená směs, kterou se tryskovou metodou výtluky vyplňují. Všechny funkce nástavby jsou ovládány z řídícího panelu na konci pracovního ramene u hubice. Korba vysprávky je chráněna proti dešti odklopnou střechou. Nástavba je poháněna od hydraulického okruhu nosiče a připojuje se pomocí rychlospojek.

 

 

 

1. července 2010

    Plnění a oprava klimatizací vozidel               

Od 1. července 2010  společnost BauCar, spol.s r.o. rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb o opravu a plnění klimatizací motorových vozidel

Výše uvedená činnost je prováděna pomocí zcela automatické plničky klimatizací REFMATIC POWER AT41 500P - určené pro osobní a nákladní vozidla.

Plnička nabízí širokou databázi vozidel, integrovanou tiskárnu pro tisk protokolů a servisních úkonů, automatický vstřik oleje, elektronické váhy, automatické odvzdušnění a vytlačení nesrážlivých plynů, vstřikování UV barviva pro zjištění netěsností, atd., atd.